Teate, mis on väga äge? Usaldusväärsus.

Pakume lao- ning komplekteerimise teenust kaupadele, millel puuduvad
nõuded kindlate temperatuuritingimuste osas. Ladude asukoht on Keilas. 

Miks laoteenus?

OSAKOORMAD

Saame sinna hoiustada ka sinu kaupu, mis võimaldab aega kokku hoida eelkõige juhul, kui veame sinu saadetisi osakoormate kaupa.

PIKAAJALINE HOIUSTAMINE

Kui vajad kauba hoiustamist pikema aja jooksul ja see ei vaja eraldi temperatuurivahemikke, siis saame pakkuda Teile laopindu Keilas.