Rahvusvahelised ning siseriiklikud maanteeveod

Oleme läbi aastate investeerinud võimekusse teostada erivedusid. Tänaseks moodustavad eriveod valdava osa veomahust.

Teenused

Tentveod

Ülegabariidilised veod

SUURED
KOORMAD

KRAANAVEOD

KONTEINERVEOD

Kuhu sõidame?

Autopark

Meil on sobivad haagised nii rasketehnika, moodulmajade kui ka mistahes muu suurema kauba transpordiks. Lisaks pääseme väiksema veoautoga ligi ka sinna, kuhu autorongiga ei pääse.

Sinu teenistuses on hästi hooldatud, 75+ sõidukist koosnev autopark. See pole küll suurim, kuid täidab sellegipoolest mitmekülgseid vajadusi.

Vedukit

Aastast

Meeskond