Teostati kohalikke ja välisvedusid üle tolleaegse N Liidu territooriumi